Schoolbrochure

De schoolbrochure bevat naast algemene en praktische info ook de rechten en plichten van elke leerling op school. Het  omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

Soms is het nodig om onze schoolbrochure aan te passen. We bespreken het dit dan op de schoolraad. Als er wijzigingen zijn aan ons schoolreglement of pedagogisch project, dan vragen we jou om opnieuw je akkoord te geven.