Toestemmingsformulier medicatie

Principieel verstrekt de school geen medicatie. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door het downloadbare schriftelijk attest van de dokter, met de juiste dosering en toedieningswijze. Ook de ouders moeten tekenen voor goedkeuring.

Het document dient op voorhand op het secretariaat van de school afgeleverd te worden, vergezeld van de juiste medicatie en instructies. Het mag vergezeld worden van het voorschrift van de behandelende arts. Dit voorschrift vervangt geenszins het medicatieformulier.