Ouderraad

Kom jij bij de ouderraad van De Achellier?

Ouders kunnen vertegenwoordigd worden in de ouderraad. Scholen moeten een ouderraad oprichten wanneer ten minste 10 procent van de ouders (minstens 3 ouders) erom vraagt. De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies uitbrengen, maar ook uit eigen beweging het schoolbestuur adviseren. De ouderraad houdt je op de hoogte van haar standpunten
en activiteiten.

De ouderraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld. De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school. Hiertoe zal hij meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs-en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en alle personeelsleden van de school.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de
kinderen.

De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende kerntaken zal opnemen:

  • de lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit steeds in overleg met het schoolteam; een deel van de besteding van de verzamelde gelden dient besteed te worden aan extra curriculaire activiteiten;
  • alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten;
  • ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen;
  • de deelname van ouders van de participatieorganen bevorderen en ondersteunen en streven
    naar de weerspiegeling van de schoolpopulatie in de samenstelling van de participatieorganen en maatschappelijke kwetsbare groepen betrekken bij het schoolbeleid.
 
Voor meer info kunt u terecht bij het bestuur van de ouderraad. 
Bestuursleden : Caroline Huisman, Liesbeth Bitters, Chris Theuwissen, Ineke Driesen, Luc Meurkens en Tom Thijs.

Neem contact op

Helpende handen!

Alle beetjes helpen, dus of u nu één of meerdere malen uw hulp aanbiedt … wij zijn ontzettend blij en dankbaar met uw inzet!
 
Uw e-mailadres wordt gevraagd zodat u een e-mail ontvangt met de samenvatting van deze vragenlijst.
 
Indien u meer informatie wenst, dan mag u altijd een mailtje sturen naar: ouderraad@deachellier.be