Downloads

Schoolbrochure

De schoolbrochure bevat naast algemene en praktische info ook de rechten en plichten van elke leerling op school. Het omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

Soms is het nodig om onze schoolbrochure aan te passen. We bespreken het dit dan op de schoolraad. Als er wijzigingen zijn aan ons schoolreglement of pedagogisch project, dan vragen we jou om opnieuw je akkoord te geven.

Bestelformulier turnshirt

Vul hieronder de gegevens in.

Toestemmingsformulier medicatie

Principieel verstrekt de school geen medicatie. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door het downloadbare schriftelijk attest van de dokter, met de juiste dosering en toedieningswijze. Ook de ouders moeten tekenen voor goedkeuring.

Het document dient op voorhand op het secretariaat van de school afgeleverd te worden, vergezeld van de juiste medicatie en instructies. Het mag vergezeld worden van het voorschrift van de behandelende arts. Dit voorschrift vervangt geenszins het medicatieformulier.