Informatie

Voor het eerst naar school

De Achellier  kent  op dit moment geen capaciteitsproblemen. Indien u uw kleuter wil inschrijven neem dan gerust contact op met het secretariaat om een afspraak te maken.

Weet u niet precies wanneer uw kleuter voor het eerst naar school mag? Klik dan hieronder op de knop om het direct zelf te berekenen.

Schooluren

De school begint:
’s morgens om 08.30 uur.
’s middags om 13.30 uur.

Om tijdig te kunnen starten wordt er gebeld om:
’s morgens om 08.27 uur.
’s middags om 13.27 uur.

De school eindigt:
’s middags om 12.05 uur.
’s avonds om 15.25 uur.

De poorten zijn 15 minuten voor het begin van de lessen open. Vanaf dat ogenblik is er toezicht voorzien en geldt de schoolverzekering. De kinderen komen dus niet voor 08.15 u. en 13.15 u. naar school. De poorten sluiten na het tweede belsignaal. Vóór deze aanvangsuren is de school niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Als een kind te laat komt, stoort het niet alleen de anderen, maar het is ook nadelig voor zichzelf. Het mist een deel van de les.

De ouders brengen de kinderen tot aan de schoolpoort en wachten de kinderen daar ook op bij het einde van de lessen.

Kinderen die niet tijdig opgehaald worden aan de schoolpoort, d.w.z. binnen 15 minuten na het belsignaal, worden naar de opvang gebracht.

Middagopvang

In onze school wordt middagtoezicht georganiseerd. Indien mogelijk blijven de kinderen zoveel mogelijk thuis eten. Als de kinderen niet te ver van school wonen en als één van de ouders ’s middags thuis is, gaan de kinderen naar huis tijdens de middagpauze.
Kinderen die tijdens de middag op school blijven, mogen het schoolterrein niet verlaten.

Zonder schriftelijke toelating van de ouders laten we de kinderen niet van de speelplaats vertrekken om bijv. bij iemand anders te gaan eten. Wie deelneemt blijft tijdens de volledige duur van de opvang op school en staat onder toezicht van de aangeduide begeleiding.

In de eetzaal gedragen de leerlingen zich volgens de afgesproken regels:
● ze eten beleefd;
● spreken niet met volle mond;
● laten hun plaats netjes achter;
● ze gedragen zich netjes en beleefd in de eetzaal.


Leerlingen die zich herhaaldelijk onmogelijk gedragen in de eetzaal wordt de toegang ontzegd. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.


Er geldt voor alle scholen van het Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel een vergoeding voor het overblijven. Tijdens de middagopvang is er géén drankje te verkrijgen. 

Voor deelname in de kosten van de middagopvang, ontvangen de ouders jaarlijks een fiscaal attest.

Buitenschoolse opvang

Vlakbij onze school is er de mogelijkheid voor opvang voor schoolgaande kinderen. Deze opvang in ‘De Pagadder’ wordt georganiseerd door het stadsbestuur.

Dit kan zowel voor- en naschools, op woensdagnamiddag, op een vrije schooldag en tijdens verlofperioden.

Ook aan de school van Achel-Statie is er kinderopvang. Deze opvang wordt door de school zelf georganiseerd.

Over de regeling, inschrijving en prijs is informatie te bekomen bij de verantwoordelijke in de opvanglokalen, P. Bungenerslaan 14, 3930 Achel
011 80 65 38 of via ibodepagadder@hamont-achel.be

Kalender

Download ons koelkastblaadje voor een overzicht van alle belangrijke data gedurende het schooljaar.

Geen antwoord gevonden?